Hallitusasiantuntijapalvelut

Tipe Oy on yritys, jonka toiminnan kivijalka on vankka ammattitaito sekä kiinteistökohteiden johtamistehtävissä että kiinteistön ylläpidon ja kunnossapidon vaihtelevissa ja vaativissa tehtävissä. Ammattitaitoamme on
myös hyvä palvelu ja oma-aloitteisuus taloyhtiön asioiden hoidossa.


Toimimme lähellä asiakastamme yhdessä sovittujen tehtävien mukaisesti. Asiantuntijapalvelumme toimii sekä yhtiön hallituksessa että sen ulkopuolella.


Meidät tavoittaa toimistolta arkisin klo 8.00 - 16.00. Yhteystiedot: Timo Harju, hallituksen puheenjohtaja, GSM 040 910 8310, E-mail: timo.harju@tipe.fi.


Varsinaisen ympärivuorokautisen päivystyksen hätätapauksia varten hoitaa taloyhtiönne kiinteistönhoitaja.

Kun haluat ammattitaitoista ja asiantuntevaa Teille räätälöityä palvelua – niin ota yhteys Tipe Oy:n.


Palvelun hinnoittelu


Sopimuksessa sovitaan tehtävistä ja palvelujen velotusperusteista. Sopimuksessa sovitaan mm. mitkä palvelut sisältyvät kuukausiveloitukseen ja mitkä palvelut veloitetaan palveluperusteisesti käytön mukaan sekä mitkä ovat hinnoitteluperusteet. Palvelut hinnoitellaan käytäntömme mukaan.


Sopimuksen tavoitteena on luoda edellytykset kiinteistön tarkoituksenmukaiselle johtamiselle, isännöinnille, käyttämiselle, hoidolle ja kunnossapidolle kaiken aikaa, 24 tuntia / vuorokausi, ottaen huomioon tilaajan
ja kiinteistön käyttäjien tarpeet ja tavoitteet.


Sopijapuolilta edellytetään avoimuutta, luottamusta sekä säännöllistä vuorovaikutusta sopimuksen toimivuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi.


Palvelujen yleiset sopimusehdot


Yhtiönne ja Tipe Oy:n välillä noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995.